Historie Lichtwitz

V roce 1868 na někdejší ulici Na Štolách (O. Březiny) u říčky Staříč začal židovský podnikatel Julius Lichtwitz, člen rozvětvené rodiny proslulé podnikáním v pivovarnictví a lihovarnictví na Krnovsku a Opavsku, s výstavbou nové továrničky na výrobu likérů. Podnik byl natolik úspěšný, že mohl Lichtwitz k likérům zahájit v 70. letech 19. století i výrobu piva, která nakonec v jeho podnikání zcela převládla. Rodina Lichtwitzů nakonec vlastnila pivovar až do roku 1920, kdy byl prodán společnosti Tempus.

Stavební dějiny

V roce 1826 vyhotovil stavitel Franz Krauser ml. z Vidnavy návrh přestavby hostince na reprezentativní jednoposchoďovou budovu s průčelím zdobeným tympanonem. V roce 1876 jej zakoupil podnikatel židovské národnosti Julius Lichtwitz za 14 tisíc zlatých. V roce 1870 pak postavil za řekou Staříč pivovar, který byl v majetku Lichtwitzů až do roku 1920. Starý pivovarský dům (č. p. 178) byl tedy přestavěn podle staršího, ale částečně pozměněného návrhu na hostinec a v prvním patře bal vybudován sál (říkalo se mu Lichwitzsaal), který byl využíván pro taneční zábavy a společenské akce spolků a schůze. V posledním desetiletí 19. století ztratil sál svůj význam.

Historie pivovarnictví v Jeseníku

Základní stavební kámen vaření piva položil v 19. století Julius Lichtwitz. Tento židovský podnikatel začal od roku 1868 výstavbu nového pivovaru - Na Štolách (dnes ul. Březinova čp. 250) u řeky Staříč. V 70. letech 19. stol. zde začal pivovarský provoz, roku 1874 vznikla sladovna, 1876 také stodola. Kolem roku 1920 Lichtwitz pivovar prodal, ten fungoval dále pod názvem Tempus. Ve 30. letech 20. století už z něj byla jen pobočka hanušovického pivovaru.

Rodinná jména:

Lisette, Marcus, Rosette, Jacob, Arthur, Johana, Ernest, Emanuel, Erika, Sophie, Theodor, Otto, Helene, Alfred, Martha, Elsbeth, Kati, Bertha, Dora, Lina, Anna, Max

Klan Lichtwitzů

Obdobně jako v jiných městech monarchie se v Opavě od poloviny minulého století po opětovném zrovnoprávnění Židů začíná stále markantněji projevovat tradiční obchodní zdatnost této skupiny obyvatelstva. Jejich všeobecně známa píle, skromnost, chytrost a předvídavost je spolu s vrozeným podnikavým duchem přímo předurčují pro obchodní činnost v nejrůznějších živnostech a oborech, související s obchodem, výrobou, financemi a podnikáním vůbec. Typickým přikladem je v Opavě i značně rozvětvená rodina Lichtwitzů, vzájemně provázaná mnoha pokrevními svazky. Jejich předmětem činnosti je zejména výroba likérů, punčů rosolek, octa a výrobku z něho, ale také provozování obchodu střižním a koloniálním zboží (např. Joachim, Albert, Karl a Salomon Lichwitzové).