Tradice především

Navazujeme na tradici rodiny Julia Lichtwitze jež obdobné výrobky vyráběl do roku 1920.

Z pole do výroby

Jsme pěstitelé a současně zpracovatelé. Máme k dispozici polnosti, sušárnu, zpracovnu, výrobnu.

Vlastní suroviny

Suroviny na sirupy a čaje si pěstujeme sami a jen některé byliny nakupujeme od spřátelených firem.

Tradice která zavazuje

V roce 1868 na někdejší ulici Na Štolách (O. Březiny) u říčky Staříč začal židovský podnikatel Julius Lichtwitz, člen rozvětvené rodiny proslulé podnikáním v pivovarnictví a lihovarnictví na Krnovsku a Opavsku, s výstavbou nové továrničky na výrobu likérů.

Podnik byl natolik úspěšný, že mohl Lichtwitz k likérům zahájit v 70. letech 19. století i výrobu piva, která nakonec v jeho podnikání převládla.

Navazujeme na tradici rodiny Julia Lichtwitze jež obdobné výrobky vyráběl do roku 1920. Jsme z Jeseníku.

Firma vznikala od roku 1995. Zabýváme se pivovarnictvím, rybníkářstvím, kulturou ( os. Zona Incerta ), obchodem, inovacemi a vývojem nových, nejen potravinářských produktů, obnovou brownfields, geotechnologiemi a projektováním.